Lubelskie Forum Innowacji w Rolnictwie

28 kwietnia 2022 roku w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach odbyło się Lubelskie Forum Innowacji w Rolnictwie. Organizatorem Forum był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wspólnie z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Puławach oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży rolnej, nawiązanie ścisłej współpracy oraz wymiany doświadczeń i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej pomiędzy rolnikami, firmami oraz instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.

W forum udział wzięli: Marek Siuciak, broker innowacji LODR w Końskowoli, Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji KOWR, dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG PIB w Puławach, prof. dr hab. Anna Podleśna, IUNG PIB w Puławach, dr hab. Rafał Pudełko, IUNG PIB w Puławach, dr hab. Magdalena Borzęcka, IUNG PIB w Puławach. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Iwona Niezgoda oraz pracownik Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia Anna Wąchała. Na stoisku naszego Uniwersytetu zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą skierowaną do przedsiębiorców oraz kierunkami studiów i warunkami rekrutacji.

fot. Iwona Niezgoda