Informujemy, że Lubelski Festiwal Nauki znalazł się w finale konkursu Popularyzator Nauki 2022. Kapituła Konkursowa poraz kolejny doceniła działania lubelskich uczelni publicznych, Miasta Lublin oraz współorganizatorów na rzecz upowszechniania, promowania i popularyzowania nauki oraz badań naukowych w społeczeństwie.

Lubelski Festiwal Nauki jest największą cykliczną imprezą upowszechniającą naukę na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych, a ze względu na ilość uczestników znajduje się w pierwszej trójce największych festiwali naukowych w Polsce. Dotychczas w Lublinie odbyło się 18 edycji LFN, w których łącznie zostało zgłoszonych i zaprezentowanych 16 566 projektów (razem z preedycją 16 629 projektów) ze wszystkich dziedzin nauki, a także sztuki.

Wydarzenie organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin.

Prestiżowy konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest od 2005 r. przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Do obecnej edycji konkursu zakwalifikowano 84 zgłoszenia: w kategorii „Naukowiec” – 24, w kategoriach Animator oraz Zespół — po 17, w kategorii Instytucja zgłosiło się 16 podmiotów, w kategorii Media – 10.

Laureaci XVIII edycji zostaną ogłoszeni 9 grudnia br.

Fot. Alicja Jaroszewska / DRiP