17 czerwca 2021 r.  w ACKiM UMCS Chatka Żaka reprezentanci lubelskich uczelni wyższych oraz Miasto Lublin podpisali akt kooperacji powołujący Lubelski PKS.

Lubelska Przestrzeń Kultury Studenckiej (Lubelski PKS) to projekt skierowany do każdego lubelskiego studenta. Założeniem Lubelskiego PKS jest stworzenie przestrzeni do wspólnego działania studentów we wszystkich możliwych formach kulturalnej aktywności.

W ramach projektu Lubelski PKS planowany jest coroczny otwarty nabór projektów studenckich na zasadzie konkursu. Najlepszym z nich zostanie przyznany budżet, przydzielony opiekun, a wszystko zostanie zrealizowane w ACKiM UMCS Chatka Żaka. Ponadto w ramach projektu będą odbywać się regularne wydarzenia, podczas których odbywać się będą spotkania z ciekawymi ludźmi, zorganizowana zostanie przestrzeń do integracji przy grach planszowych czy warsztaty z kołami naukowymi.

W podpisaniu aktu kooperacji udział wzięli:

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP
 • Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji,
 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Patryk Bukała, Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS,
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Daria Żuraw, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Jakub Kalinowski, Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, Prorektor ds. studentów i doktorantów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Piotr Trociuk, Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, profesor Uczelni, Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej,
 • Alicja Zielonka, Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej,
 • Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów,
 • Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie,
 • Maciej Cieciora, Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Marketingu ZUSS UMCS

 

Fot. UMCS