L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – stypendium dla badaczek reprezentującym nauki o życiu

Zapraszamy do aplikacji w 24. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, w którym od 2001 roku przyznawane jest stypendium dla polskich badaczek reprezentującym szeroko rozumiane nauki o życiu (nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia).

 

W zależności od tego, na jakim etapie kariery naukowej badaczka jest, może ubiegać się o stypendium w jednej z trzech kategorii: magistranckiej, doktoranckiej i habilitacyjnej, które może wykorzystać na dowolny, wybrany przez siebie cel.

Kategorie stypendium:

  • habilitacyjne w wysokości 40 000 zł
  • doktoranckie w wysokości 35 000 zł
  • magistranckie w wysokości 25 000 zł

 

Oferta stypendialna jest skierowana do naukowczyń, które w roku wypłacania stypendium (2025: rok kalendarzowy bezpośrednio następujący po roku, w którym zostaną wybrane stypendystki) nie ukończyły 26 lat – w przypadku kategorii magistranckiej, 32 lat – w przypadku kategorii doktoranckiej oraz 40 lat – w przypadku kategorii habilitacyjnej.  W przypadku urlopu macierzyńskiego w czasie pracy naukowej przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko.

 

Okres nadsyłania zgłoszeń do 24. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki trwa od 8 marca do 5 maja 2024 roku

 

Szczegóły programu znajdują się na stronie Fundacji L’Oréal.