Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2022 r.

W ramach projektu powołanych zostanie 10 Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta. Projekt Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0 to odpowiedź na realne potrzeby doktorantów, chcących poszerzać swoją wiedzę w zakresie praw i obowiązków doktorantów.

Rolą Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta będzie: 

  1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.
  2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (w szczególności w formie artykułów popularnonaukowych).
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla społeczności doktoranckiej, w szczególności dla samorządów doktoranckich. 
  4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.
  5. Analiza regulaminów szkół doktorskich lub samorządów doktoranckich wybranych podmiotów, które zgłoszą się do udziału w projekcie.
  6. Przygotowanie kampanii informacyjnej dedykowanej doktorantom zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej osób rozpoczynających kształcenie w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Lokalnym Ambasadorem Praw Doktoranta może zostać osoba, która: 

1) wyróżnia się wiedzą prawniczą, w szczególności w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, 

2) posiada doświadczenie w zakresie działalności na rzecz społeczności doktoranckiej, 

3) cechuje się sumiennością i zaangażowaniem.

Lokalni Ambasadorzy przed przystąpieniem do realizacji powierzonych zadań uzyskają niezbędną wiedzę od ekspertów. Wezmą udział w szeregu szkoleń prowadzonych przez praktyków, prawników oraz pracowników sektora szkolnictwa wyższego. 

Szkolenia przeprowadzone będą stacjonarnie w terminie 9-11 września 2022 roku w Toruniu. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnikom szkoleń. Organizator nie zwraca kosztów podróży. Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta po wykonaniu zadań otrzymają wynagrodzenie.

Rekrutacja trwa do 07.08.2022 r.

Zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem rzecznik@krd.edu.pl