Listopadowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z listopadową ofertą grantów i stypendiów zagranicznych dostępną na stronie EURAXESS. Ogłoszenia o aktualnych naborach dla doktorantów i pracowników naukowych publikowane są na początku każdego miesiąca.

 

W listopadowej ofercie znajdą Państwo m.in. następujące propozycje:

  • Visegrad Fellowship Program, kraje Grupy Wyszehradzkiej – stypendia na krótkie pobyty badawcze/naukowe, wykłady. Terminy dwa razy w roku: styczeń-czerwiec oraz sierpień-listopad.
  • Stypendium SSHN, Francja – pobyt badawczy od 1 do 3 miesięcy dla naukowców z doktoratem lub doktorantów ze wszystkich dziedzin. Termin: 19 listopad 2023.
  • Program BioLAB, USA – roczny staż badawczy dla studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych w 4 instytucjach naukowych w USA. Termin: 1 lutego 2024
  • EMBO Scientific Exchange Grants – granty na wymianę naukową o długosci 7-90 dni dla doktorantów i osób po doktoracie w krajach członkowskich EMBO. Termin: nabór ciągły
  • Joint Research Centre Komisji Europejskiej, Holandia/Włochy – dostęp do infrastruktur badawczych dla naukowców z sektora akademickiego i spoza, dziedziny: bezpieczeństwo jądrowe, chemia, nauki o życiu, nauki fizyczne, ICT oraz Foresight. Termin: nabór ciągły.
  • Humboldt Research Fellowship – pobyt badawczy (od 6 do 24 m-cy) w Niemczech dla naukowców z różnych obszarów badawczych. Termin: nabór ciągły.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą!