Lista rankingowa – Doktorat Wdrożeniowy

Lista rankingowa kandydatów do Szkoły Doktorskiej- program Doktorat Wdrożeniowy w roku akademickim 2021/2022

1 Piotr Kamiński 23,19 pkt. – dyscyplina Inżynieria mechaniczna
2 Wojciech Walczak 19,05 pkt. – dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3 Beata Zawadzka 15,18 pkt. Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4 Katarzyna Barczyk 14,92 pkt. Rolnictwo i ogrodnictwo
5 Julian Szymański 13,98 pkt. Technologia żywności i żywienia

 

lista rankingowa doktorat wdrożeniowy 15.09.2021