LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OPUS 22 i SONATA17

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie – rekrutacja uzupełniająca OPUS 22 i SONATA 17