12.05.2023 r. przedstawiciele Wydziału Inżynierii Produkcji w imieniu Władz Uczelni podpisali w Wilnie list intencyjny z polskim Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowały władze Wydziału Inżynierii Produkcji: Dziekan prof. dr hab. Dariusz Andrejko oraz Prodziekan dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni. Ze strony Gimnazjum umowę o współpracy podpisała pani Regina Levicka – Wicedyrektor do spraw nauczania pełniąca obowiązki Dyrektora Szkoły.

Patronatem honorowym podpisywaną umowę objął Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Współpraca została zainicjowana w dniu 27.03.2023 r. przez pracowników Katedry Energetyki i Środków Transportu – dr hab. Grzegorza Zająca, prof. UP oraz dr inż. Agnieszkę Dudziak – Pełnomocnika Dziekana ds. wizerunku Wydziału oraz prof.  Jonasa Matijošiusa z Vilnius Gediminas Technical University. Podczas wizyty w Wilnie uzgodniono szczegółowe warunki współpracy.

Po podpisaniu umowy Dziekani WIP zwiedzili szkołę, zapoznali się z warunkami pracy oraz ofertą edukacyjną placówki. Miłym akcentem był występ Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Wilenka” (który niedawno obchodził jubileusz 50-lecia swojego istnienia), możliwość obejrzenia niedawno otwartego tuż przy szkole Ogrodu Japońskiego oraz placu zabaw dla dzieci wraz z interaktywnymi tablicami, pozwalającymi uczniom szkoły na aktywny wypoczynek podczas przerw.

                                                                         

                                                                                   zdjęcia: archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego