Projekt pn. Ocena wpływu suplementacji diety bakteriami probiotycznymi Bifidobacterium longum RosellR-175 i Lactobacillus rhamnosus JB-1 na profil proteonomiczny oraz wybrane parametry molekularne i biochemiczne w tkankach myszy  będzie realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Reprezentantami naszej Uczelni, wchodzącymi w skład zespołu badawczego, będą dr hab. Łukasz Jarosz, profesor uczelni, dr Katarzyna Michalak, adiunkt oraz lek.wet. Artur Ciszewski – doktorant. Naukowcy są pracownikami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.