lek.wet. Aleksandra Garbiec

Rozprawa doktorska pt. „Ocena zależności pomiędzy poziomem stresu a lateralizacją motoryczną i temperamentem u psów towarzyszących”

wykonana pod kierunkiem dr hab. Mirosława Karpińskiego, prof uczelni

Pliki PDF do pobrania:

Rozprawa doktorska lek.wet. Aleksandry Garbiec

Streszczenie rozprawy doktorskiej lek.wet. Aleksandry Garbiec (EN)

ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej lek.wet. Aleksandry Garbiec

Recenzja prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Recenzja prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk

Recenzja dr hab Ewa Wójcik, prof uczelni

Uchwała Rady Dyscypliny