W 2020 roku wzdłuż trasy rowerowej w dolinie Bystrzycy w Lublinie założono 6 łąk kwietnych w ramach programu „Stop suszy!”. Program realizowany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przy merytorycznym wsparciu dra hab. Mariusza Kulika, prof. uczelni z Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu oraz dr Agnieszki Dąbrowskiej z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.

Łąki kwietne znajdujące się wzdłuż ścieżki rowerowej w dolinie Bystrzycy cieszą się akceptacją społeczną, co potwierdzają pozytywne opinie rowerzystów i spacerowiczów na temat efektów estetycznych i krajobrazowych.

2 sierpnia 2021 roku w TVP3 LUBLIN ukazał się program „Na wschód od Wisły – krajobrazy wodą pisane – Wody Polskie zapraszają” promujący łąki kwietne.

"Na wschód od Wisły" z dn. 2.08.2021 r.
Zobacz