Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem tegorocznego kwartalnika Krajowej Rady Doktorantów w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Kwartalnik stanowi podsumowanie aktywności KRD w danym kwartale.

Kwartalnik KRD
Zobacz