Zapraszamy studentów UP w Lublinie do zapisów na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD. Proponujemy kursy z programów: AutoCAD lub Inventor. Zapisy do 27.02.2023.

Pierwsze spotkanie (wymagane) z podaniem podstawowych informacji (terminy zajęć, go dzina i dzień) odbędzie się w dniu 27.02.2023 o godz. 18, sala 260, budynek CIW, ul. Głęboka 28.

Wstępne zapisy w formie on-line, po wypełnieniu formularza zamieszczonego po wybraniu linku poniżej:

AutoCAD 2D (rysunki płaskie)
Zobacz
AutoCAD 3D (rysunki przestrzenne)
Zobacz
Inventor
Zobacz

Uwaga: Na kurs – AutoCAD 3D (rysunki przestrzenne) wymagana jest znajomość AutoCAD 2D (rysunki płaskie).

Płatność za zajęcia (na konto UP w Lublinie) wynosi: 30 godz.*5,5 zł/godz.= 165 zł

Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.

Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:

Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk ze znajomości obsługi programu

  1. Certyfikat AutoCAD – rysowanie 2D.
  2. Certyfikat AutoCAD – modelowanie 3D.
  3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów.

Opłata za kurs CAD (165 zł) powinna być dokonana w ciągu tygodnia od dnia rozpoczęcia zajęć.

Nr konta bankowego do wpłat za kurs:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PEKAO S.A. O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
Tytułem: Kurs CAD dla WIP

Osoba odpowiedzialna za organizację kursów:
Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni
tel. 508 099 964 (kontakt tylko w przypadkach koniecznych).