Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ogłasza nabór na kursy przygotowujące do egzaminu TELC.

100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących zwiększyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego lub polskiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC i odbywa się na różnych poziomach zaawansowania. Koszt kursu wynosi tylko 1500 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kursu. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego podania-kwestionariusza osobowego i dowodu opłaty za kurs. Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uczelni.

Rekrutacja trwa do 9 listopada 2022 r.