Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubinie

zaprasza na

Kurs Przewodnika Turystyki Rowerowej

Kurs skierowany jest do osób, które chcą organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe.

Obejmuje:

  • 18 godz. zajęć teoretycznych
  • 14 godz. zajęć praktycznych
  • 32 godz. zajęć terenowych

Absolwent kursu jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do organizacji i przewodnictwa imprez turystyki rowerowej. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk o kulturze fizycznej. Posiada umiejętności organizowania imprez turystyki rowerowej, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć w zakresie zajęć i imprez w różnych wymiarach czasowo-przestrzennych, przewodnictwa grupy turystycznej. Posiada wiedzę z zakresu aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących turystyki rowerowej.

Wymagania od uczestników:
• osoba pełnoletnia;
• osoba niekarana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
• osoba posiadająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe (matura nie jest wymagana).
• dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki rowerowej.

Zajęcia będą odbywać się w piątki w godz. 16:30 – 20.00 oraz soboty w godz. 9.00 – 16.00/18.00

Większość zajęć odbędzie się w terenie, natomiast część zajęć teoretycznych będzie przeprowadzonych na platformie TEAMS i/lub w sali lekcyjnej (w zależności do sytuacji epidemicznej). Zajęcia odbędą się w ciągu 5 zjazdów.

Początek kursu planowany jest na 21 maja 2021 r. pod warunkiem zebrania 14 osobowej grupy.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych instruktorów.

Każdy uczestnik podczas części praktycznej musi posiadać własny rower, maseczkę oraz kask.
W wyjątkowych sytuacjach jest możliwe wypożyczenie roweru z Uniwersytetu Przyrodniczego.

Podczas wycieczek, uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów władz państwowych wynikających ze stanu epidemii Covid-19.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia: prawne aspekty organizacji przewodnictwa i turystyki rowerowej, pomoc medyczna, metodyka przewodnika turystyki rowerowej, infrastruktura rowerowa, technika jazdy na rowerze, serwis roweru, rowerowe szlaki turystyczne, kształtowanie produktu turystyki rowerowej, prowadzenie grupy rowerowej i bezpieczeństwo, zajęcia terenowe z mapą. Więcej informacji na stronie: https://up.lublin.pl/rekrutacja/kursy-i-szkolenia/

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując PRZEWODNIK TURYSTYKI ROWEROWEJ.

ADRES: ul. Głęboka 31 pok. 115 (łącznik przed CKFiS), tel. 81 445 66 30 (godziny pracy: 7.00-15.00)
e-mail:

[ plakat PDF ]

Dokumenty na kurs Przewodnika Turystyki Rowerowej
Zobacz
Podanie – kwestionariusz z klauzulą informacyjną
Zobacz
Oświadczenie 1 o niekarności
Zobacz
Oświadczenie 2 o stanie zdrowia
Zobacz