Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nauką języka polskiego na kursy dla obcokrajowców.

Wychodząc naprzeciw osobom przyjeżdzającym do Polski opracowaliśmy programy nauczania łączące posługiwanie się językiem polskim na co dzień (przygotowanie do integracji,  funkcjonowania w edukacji, na rynku pracy, w administracji oraz w placówkach medycznych) z prezentacją kultury polskiej i związanymi z nią zwyczajami.

Zajęcia z języka polskiego jako obcego prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C1).

Kursy:

  • Bezpłatny 30-godzinny kurs języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C1) dla studentów obcokrajowców studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Istnieje możliwość kontynuacji nauki języka polskiego przez cały cykl studiów.
  • 100-godzinny kurs języka polskiego przygotowujący do egzaminu TELC z języka polskiego na poziomie B1-B2. Kurs skierowany jest do szerokiego grona interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych i zakończony jest egzaminem certyfikującym TELC.
  • 50/100-godzinny kurs języka polskiego konwersacyjnego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C1). Celem kursu jest praca nad płynnością wypowiedzi w języku polskim oraz poprawnością językową. Konwersacje umożliwiają posługiwanie się językiem polskim w różnych sytuacjach życia codziennego.
  • 100/150-godzinny kurs języka polskiego przygotowujący do uzyskania Karty Polaka.

Celem kursu jest dobre przygotowanie do egzaminu o przyznanie Karty Polaka na terytorium RP. Kurs umożliwia poznanie zagadnień związanych z językiem polskim oraz kultywowaniem polskich tradycji i obyczajów.

 

Ceny kursów:

L.p.

Liczba godzin

Cena

1.

50 godzin

800 zł

2.

100 godzin

1400 zł

3.

150 godzin

2100 zł

 

Zapisy:

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
ul. Głęboka 31, p. 115F, tel. 81 445 66 30.

Konieczne jest złożenie podania-kwestionariusza osobowego oraz dowodu wpłaty za kurs. Warunkiem uruchomienia jest zebranie 12 – 15 osobowej grupy.

___________________________________________________________________________

Dodatkowo oferujemy 100-godzinne kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B1, B2, C1 oraz języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B1, B2.

Ten 100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego. Przygotowuje on do egzaminu TELC  i odbywa się na różnych poziomach zaawansowania (B1, B2, C1). Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Koszt kursu wynosi tylko 1500 zł.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego podania-kwestionariusza osobowego, dowodu opłaty za kurs. Zapisy na kursy rozpoczynają się na początku każdego roku akademickiego.