Nabór na Kurs języka angielskiego (C1) dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

W związku z realizowanym projektem pt.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, informujemy o rekrutacji na KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (poziom C1) dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, którzy prowadzą lub będą prowadzić dydaktykę w języku angielskim.

 

Ilość wolnych miejsc: 6

Ilość godzin: 160 h dydaktycznych

Grupa docelowa: pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, którzy prowadzą lub będą prowadzić dydaktykę w języku angielskim.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA KADRY DYDAKTYCZNEJ, KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ w projekcie „Przyrodniczy MIT – program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie do wyzwań nauki 2.0” do zadania nr 5 „Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”   oraz zadania nr 7 – „Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli” (POBIERZ).

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

1) Załącznik nr 1 a i 2 a – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY– kadra dydaktyczna (POBIERZ).

2) Załącznik nr 3 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (POBIERZ).

3) Załącznik nr 4 – ARKUSZ SAMOOCENY KOMPETENCJI (POBIERZ).

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Biurem Projektów i Funduszy Centrum Nauki  – osoba odpowiedzialna: Pani Katarzyna Karwat – tel. 81 445 66 78, , budynek Rektoratu pok. 473.

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać do dnia 18.03.2022 r.