Dr hab. Marian Flis, prof. uczelni opowiada o akcji UP w Lublinie, polegającej na odbudowie populacji kuropatw dzikich, poprzez wypuszczenie kuropatw hodowlanych. Proces ten wzmocni ilościowo i genetycznie populację tych ptaków.

"Radio Lublin" z dn. 7.10.2021 r.
Zobacz