Szanowni Państwo,

uprzejmie informujmy, że na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (BIP MRiRW) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (BIP RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt nowelizacji rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego zawiera propozycje zmian przepisów dotyczące:

  • aktualizacji stawek płatności dla poszczególnych pakietów i wariantów,
  • aktualizacji wysokości kwot przeznaczonych na refundację kosztów transakcyjnych w ramach Pakietu 4., Pakietu 5. oraz wariantu 6.2.,
  • zniesienia mechanizmu degresywności płatności w Pakiecie 4.

Projekt rozporządzenia zawiera propozycje zmian korzystne dla beneficjentów działania. Mając na uwadze, że proponuje się aby projektowane zmiany miały zastosowanie już do wniosków złożonych w ramach kampanii 2021 r., konieczne jest skrócenie terminu konsultacji projektu.

Ewentualne uwagi do ww. projektu prosimy przekazywać do dnia 25 sierpnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres:

Projekt rozporządzenia oraz pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępne do pobrania w Intranecie UP w Lublinie.
Zobacz