Przypominamy o możliwości składania w systemie ZSUN/OSF wniosków na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.

W procesie składania wniosków obowiązują dwa tryby (dla realizacji inwestycji związanych z działalnością naukową):

  • w trybie normalnym wnioski należy składać od 4.04 do 31.07.2022 do godz.23:59 (jest to data przewidywana – może ulec zmianie)
  • w trybie szczególnym/losowym wnioski można składać cały rok  

W procesie składania wniosków obowiązują następujące terminy (dla realizacji inwestycji związanych z kształceniem):

  • w trybie normalnym do 30.04.2022 godz.23:59
  • w trybie szczególnym/losowym cały rok
  • wnioski w programach wieloletnich należy składać do 30.09.2022 godz.23:59

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Paweł Litwińczuk
e-mail: , tel.: 081 445 65 99