Niezmiernie miło nam poinformować, że w I edycji konkursu organizowanego przez Związek Uczelni Lubelskich INTERPROJEKT wszystkie projekty z udziałem naszych naukowców otrzymały dofinansowanie. Serdecznie gratulujemy!

Projekt pn. Izolacja, ocena wartości przeciwdrgawkowych i badanie mechanizmu działania palmatyny będzie realizowany Przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Reprezentantem naszej Uczelni, wchodzącym w skład zespołu badawczego, będzie dr Radosław Szalak, adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Projekt pn. Ocena wpływu suplementacji diety bakteriami probiotycznymi Bifidobacterium longum RosellR-175 i Lactobacillus rhamnosus JB-1 na profil proteonomiczny oraz wybrane parametry molekularne i biochemiczne w tkankach myszy  będzie realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Reprezentantami naszej Uczelni, wchodzącymi w skład zespołu badawczego, będą dr hab. Łukasz Jarosz, profesor uczelni, dr Katarzyna Michalak, adiunkt oraz lek.wet. Artur Ciszewski – doktorant. Naukowcy są pracownikami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Projekt pn. Badanie potencjału plazmy nierównowagowej generowanej w reaktorze ze ślizgającym się łukiem dla poprawy jakości świeżo tłoczonego soku warzywnego będzie realizowany przez Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Reprezentantami naszej Uczelni wchodzącymi w skład zespołu badawczego będą dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. uczelni, dr Marta Krajewska – asystent oraz mgr inż. Emilia Osmólska – asystent. Naukowcy są pracownikami Wydziału Inżynierii Produkcji.

Projekt pn. Oddziaływanie diety bogatotłuszczowej na wybrane białka bariery jelitowej w jelitach Danio pręgowanego będzie realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Reprezentantami naszej Uczelni, wchodzącymi w skład zespołu badawczego, będą prof. dr hab. Ewa Tomaszewska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni z Wydziału Biologii Środowiskowej.

Projekt pn. Mikrosporydia – nieznane pasożyty będzie realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Reprezentantką naszej Uczelni, wchodzącą w skład zespołu badawczego, będzie dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni na Wydziale Biologii Środowiskowej.

Sumaryczna kwota dofinansowania dla wyżej wymienionych projektów naukowych to 50 000,00 zł.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Informacja przygotowana przez Dział Nauki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie