Konkurs Water4All 2023 dot. poprawy bezpieczeństwa wodnego

Zapraszamy do składania wniosków w ramach europejskiego partnerstwa Water4All, które wspiera projekty badawcze i innowacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa wodnego w perspektywie długoterminowej.

 

Zgodnie ze strategicznymi celami Water4All, wyniki powinny przyczynić się do wdrożenia opartych na dowodach, globalnych, unijnych i krajowych polityk i strategii w zakresie gospodarki wodnej, w tym Zielonego Ładu, Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), sprawiedliwej transformacji i programu działań w zakresie wody na rzecz celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Propozycje powinny uwzględniać odpowiednie przepisy i ramy polityczne na poziomie krajowym i międzynarodowym, które mają na celu złagodzenie wpływu globalnych zmian na usługi ekosystemów wodnych.

 

Ogólnym tematem wspólnego międzynarodowego konkursu Water4All 2023 są “Ecosystem Services”, z ekosystemami wodnymi w centrum uwagi, w tym śródlądowymi wodami powierzchniowymi, wodami podziemnymi, wodami przejściowymi i przybrzeżnymi, wraz z bezpieczeństwem wodnym.

 

Wnioski dotyczące badań i innowacji złożone w ramach wspólnego międzynarodowego konkursu Water4All 2023 muszą dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:

  • Topic 1. Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  • Topic 2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  • Topic 3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

 

Szczegółowe informacje dot. tematyki konkursu można znaleźć w  Water4All Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA).

 

Nabór wniosków wstępnych do 13 października 2023r.

 

Zachęcania także do zamieszczania swojej oferty współpracy lub szukania partnerów do projektu w przygotowanym narzędziu PARTNER SEARCH.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ()