Konkurs “Visiting Professors in Lublin”- wizyta prof. A. Stefanakis w Szkole Doktorskiej z dofinansowania Gminy Lublin

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Lublin w ramach III edycji konkursu „Visiting Professors in Lublin”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odwiedzi w 2024 r. kolejny wybitny przedstawiciel świata nauki: prof. Alexandros Stefanakis, reprezentujący Technical University of Crete (Grecja) .

 

Profesor Alexandros Stefanakis, który w czerwcu przyjedzie do Lublina na zaproszenie Szkoły Doktorskiej UP, jest ekspertem ds. zrównoważonej i zdecentralizowanej gospodarki wodno-ściekowej z ponad 15-letnim doświadczeniem w badaniach, projektowaniu, budowie i działaniu eko-technologii. Jest autorem/współautorem 60 wdrożeń na terenie Europy, Ameryki Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i USA w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i różnych typów ścieków przemysłowych w oparciu o wykorzystanie zielonych technologii (Nature-based solutions).

Plan wizyty profesora obejmuje zajęcia z doktorantami oraz studentami, wykład otwarty skierowany do mieszkańców Lublina, a także współpracę naukowo-badawczą z pracownikami naszej Uczelni. Wizyta przyczyni się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Dofinansowanie Gminy Lublin do organizacji wizyty wyniesie 19 tys. złotych.

logo Lublina