Konkurs TWINNING w ramach programu Horyzont Europa – szansa na współpracę z najlepszymi!

Otwarcie konkursu: 25 kwietnia 2023 r.

Termin składania wniosków: 28 września 2023 r.

 

Projekty TWINNING-owe mają na celu znaczne wzmocnienie rozwijającej się instytucji z Polski w określonej dziedzinie badań naukowych poprzez utworzenie powiązań (szkolenia, szkoły letnie, wymiana pracowników, konferencje…) z co najmniej dwiema instytucjami z Unii Europejskiej (lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont), które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

 

W 2023 r. po raz pierwszy konkurs TWINNING podzielony został na dwa pod-konkursy:

  • The (usual) Twinning Bottom-Up (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-01) (dowolna dyscyplina naukowa);
  • TWINNING Green Deal (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-02), obejmujący tematy takie jak: Climate research; Green technologies; Renewable energy; Sustainable mobility; Biodiversity research; Sustainable use of natural resources (land, water, air).

 

Wnioski powinny jasno określać strategię naukową służącą wzmacnianiu doskonałości naukowej i potencjału innowacyjnego w określonym obszarze badań i innowacji, a także jakość partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

 

Pozyskane środki można przeznaczyć na współpracę naukowo-badawczą (max. 30% budżetu) oraz działania networkingowe (wizyty studyjne, wymiany osobowe, szkoły letnie, warsztaty, szkolenia, wspólny udział w konferencjach, upowszechnianie wyników badań, etc.). Celem konkursu jest wsparcie obszaru B+R (badania i rozwój) poprzez upowszechnianie doskonałości naukowo-badawczej i innowacji w krajach tzw. nowej Unii. Podstawą projektu jest współpraca instytucjonalna pomiędzy koordynatorem projektu, tj. jednostką naukową lub badawczą mającą siedzibę w jednym z tzw. widening countries (np. w Polsce), a partnerami projektu – instytucjami o wiodącej pozycji międzynarodowej w danym obszarze badawczym.

 

Wysokość grantu sugerowana przez KE dla projektu to od 0,8 mln do 1,5 mln EUR. Projekt może trwać maksymalnie 3 lata.

 

Przykłady projektów zwycięskich z poprzednich konkursów, z udziałem partnerów z Polski:

  • Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment, TWINALT, coordinated by Instytut Medycyny Pracy imienia Prof. Dr Med. Jerzego Nofera w Łodzi;
  • From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Humancentered Technology Development, TRAINCREASE, coordinated by Warsaw University,
  • Synchrotron Light Industry Applications, Sylinda, coordinated by Jagiellonian University,
  • pREservIng fuNdamental rIghTs In the use of digitAl technoLogIes for e-health ServicEs, REINITIALISE, coordinated by Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
  • On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms, NEXT_LEVEL, coordinated by Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk;
  • Building Excellence In Research Of Human-Environmental Systems With Geospatial And Earth Observation Technologies, HES-GEO, coordinated by Jagiellonian University,
  • Novel technologies for dark matter search and frontier astroparticle physics experiments, coordinated by Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk;
  • Earth Observation Training in Science and Technology at the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, EOTiST, coordinated by Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy na konsultacje do Biura Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).