15 grudnia Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór na projekty badawcze skierowany do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.).

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Budżet konkursu to aż 25 mln złotych.

Nabór wniosków w konkursie kończy się 15 marca 2022 o godzinie 16.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie NCN poświęconej konkursowi SONATINA 6
Zobacz

Uwaga: wysłanie wniosku przez Centrum Nauki nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy gotowy wniosek zostanie udostępniony pracownikom Biura Projektów i Funduszy w systemie ZSUN/OSF do dnia 8.03.2022 r.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Dziki-Michalska,
e-mail: , tel.: 081 445 69-70