Sekretariat Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
poszukuje osoby do zatrudnienia na umowę o pracę, na stanowisko administracyjne
w pełnym wymiarze czasu pracy.
                                   

Najważniejsze zadania na stanowisku:

–  obsługa punktu podawczego Uczelni,
–  obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej: czynności kancelaryjne związane
   z  obiegiem korespondencji,  przyjmowanie i rozdział korespondencji, przesyłek,
   dokumentów  zewnętrznych i wewnętrznych na poszczególne komórki organizacyjne,  
   ewidencjonowanie przesyłek wpływających i wychodzących  oraz wysyłanie  
   korespondencji, przesyłek,
–  prowadzenie spraw związanych z realizacją umów dotyczących obsługi korespondencji,
   w  szczególności w zakresie usług pocztowych i kurierskich,
–  segregacja i dystrybucja prasy do odpowiednich komórek,
–  obsługa korespondencji elektronicznej, teleinformatycznej  platformy ePUAP ,
   PEF e-Faktura,
–  obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych.

Wymagania :

–  wykształcenie wyższe,
–  co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, najbardziej mile widziane doświadczenie 
    w zakresie  obsługi punktu kancelaryjnego,
–  znajomość zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostkach
   administracji publicznej,
–  znajomość pakietu MS Office,  Excel, znajomość obsługi komputera w środowisku   
   Windows,
– doświadczenie w obsłudze systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w punkcie 
   kancelaryjnym w instytucji administracji publicznej,
–  bardzo dobra organizacja pracy własnej,
–  umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu,
–  samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań. 

Wymagane dokumenty:

 –  list motywacyjny,
 –  szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 –  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( pobrane ze strony UP  
    w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
–  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone
   własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku
i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”  /data i podpis/.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie lub złożenie wymienionych dokumentów
w kopercie w Sekretariacie Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin p. 261, z dopiskiem „Oferta pracy – Sekretariat Uczelni – Kancelaria Podawcza” do dnia 30 lipca 2021 r, do godz.14:00.