Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła drugą edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:

  1. autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora,
  2. promotorzy, za zgodą autora,
  3. uczelnie, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie między dniem 1 stycznia 2016 roku, a dniem 28 lutego 2021 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2021 roku do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej drogą mailową: "> lub na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: .

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

  1. za zajęcie pierwszego miejsca – 10 tysięcy złotych brutto;
  2. za zajęcie drugiego miejsca – 7 tysięcy złotych brutto;
  3. za zajęcie trzeciego miejsca – 4 tysiące złotych brutto.
Ogłoszenie, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie prezydent.pl
Zobacz