Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Jest to konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Środki uzyskane w ramach finansowania można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone przez NCN na realizację wniosków to 150 mln PLN.

Wnioski należy składać wyłącznie przez system ZSUN/OSF do dnia 15 września do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Katarzyną Dziki-Michalską
e-mail:
tel.: 081 445 69 70