Konkurs Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS otwarty!

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Jest to konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Środki uzyskane w ramach finansowania można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone przez NCN na realizację wniosków to 150 mln PLN.

Wnioski należy składać wyłącznie przez system ZSUN/OSF do dnia 15 września do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Katarzyną Dziki-Michalską
e-mail: 
tel.: 081 445 69 70