Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1.01.2009 roku, oraz posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

MINIATURA 5 obejmuje wnioski na pojedyncze działania naukowe w formie badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

WAŻNE! NARODOWE CENTRUM NAUKI przypomina, że

„(…) środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru”.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie NCN pod poniższym linkiem MINIATURA 5

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy Katarzyną Dziki-Michalską
tel. 081 445 69 70, e-mail: