Konkurs Narodowego Centrum Nauki MAESTRO otwarty!

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Środki uzyskane w ramach finansowania można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Pula przeznaczona na dofinansowanie badań to 20 mln PLN.

Wnioski należy składać wyłącznie przez system ZSUN/OSF do dnia 15 września do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Katarzyną Dziki-Michalską

e-mail: 

tel.: 081 445 69 70