Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie naukowym NCN OPUS24

Tytuł projektu:
„Działanie beta-glukanu z owsa w chorobie Leśniowskiego-Crohna – badanie przedkliniczne”
Nr projektu: 2022/47/B/NZ9/03123

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska

Nazwa stanowiska:
Post-doc w projekcie

Rodzaj umowy:
umowa o pracę (pełny etat, 8 godz./dzień) na 24 miesiące, z wynagrodzeniem 8700 zł brutto.

Wymagania:

  • posiadanie tytułu doktora w dziedzinie biologii lub dziedzinach pokrewnych, przy czym stopień naukowy doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia,
  • silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej,
  • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej,
  • doświadczenie w badaniach komórkowych, praca z cytometrem przepływowym
  • znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

  • Prowadzenie badań cytotoksycznych związanych z wpływem beta-glukanów na model komórkowy, model jelita 3D, ocena poziomu cytokin prozapalnych, analiza ekspresji genów, praca z wykorzystaniem cytometru przepływowego i mikroskopu konfokalnego,
  • pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników,
  • pisanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN:
OPUS24

Termin składania dokumentów:
do dnia 19.02.2024 r.

Forma składania ofert:

Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Informujemy o prawie do wycofania zgody.