Konkurs na projekty upominków

Zapraszamy naszych studentów oraz absolwentów do wzięcia udziału w konkursie na projekty upominków dla polityków i urzędników instytucji Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich. Na laureatów każdej z czterech kategorii czeka nagroda w wysokości 7000 zł.

Konkurs skierowany jest w szczególności do studentów kształcących się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunkach, na których realizowany jest program studiów w zakresie wzornictwa przemysłowego (np. wzornictwo, grafika, malarstwo, architektura, sztuka nowych mediów i inne kierunki projektowe).

W konkursie mogą wziąć udział również absolwenci polskich i zagranicznych artystycznych i technicznych uczelni państwowych i niepaństwowych, w tym architektury, którzy do dnia 31 grudnia 2024 r. nie ukończą 30. Roku życia.

Ostateczny termin nadsyłania formularzy to 24.05.2024 r.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz więcej informacji
Zobacz