Konkurs na projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi pn. „Solidarni z naukowcami”

Trwa nabór wniosków w ramach programu Solidarni z Naukowcami

Konkurs ten jest realizowany w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy: „Solidarni z Białorusią”.
Jego celem jest wspieranie przez NCBR realizacji projektów badawczych przez polskie organizacje, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, we współpracy z naukowcami z Białorusi, którzy otrzymali stypendium przyznane przez NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Skierowany jest on do Organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę, które zawarły umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych
i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 6 250 000 zł.

Zakończenie naboru wniosków mija z dniem 30.07.2021 roku.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie Solidarni z Naukowcami

Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy
Pawłem Litwińczukiem

tel. 081 445 65 99, e-mail: