Zachęcamy do udziału w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, inicjatywy organizowanej przez Prezydenta Miasta Lublin. Zgłoszenia przyjmujemy od absolwentów – studentów, a także doktorantów, nie tylko z Lublina. Ważne, aby temat badawczy dotyczył szeroko pojętego rozwoju naszego miasta lub jego obszaru metropolitalnego.

W Konkursie na najlepszą pracę dyplomową uwzględniane są prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie. Dyplom może być obroniony na dowolnej uczelni i kierunku studiów. Termin zgłoszeń do Konkursu upływa 15 września 2023 r. Zwycięskie prace mają szansę wpłynąć na rozwój Lublina i działania samorządu.

Przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z nich może zostać przyznana nagroda główna w wysokości 6 tys. złotych oraz wyróżnienia – w tej edycji zostały ustalone nowe ich wartości (po szczegóły odsyłamy do regulaminu Konkursu, który razem z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć w linku poniżej). Dodatkowo, w kategorii prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich przewidziana jest nagroda w formie trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym o wartości 4,5 tys. zł.

W bieżącej edycji zostaną wzięte pod uwagę prace obronione nie wcześniej niż w 2020 r. Prace konkursowe wraz z załącznikami można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, plac Litewski 1, 20-080 Lublin;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (), pod warunkiem   zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis złożony profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji o wydarzeniu (w tym formularz zgłoszeniowy oraz regulamin) na miejskiej stronie: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

Osoba do kontaktu:
Barbara Kostecka-Wiącek
tel.: 81 466 25 15
e-mail: 
Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Plac Litewski 1
20-080 Lublin

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (w ubiegłych edycjach pod nazwą Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta) ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej. Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.