Konkurs na międzynarodowe projekty dot. ochrony bioróżnorodności już otwarty!

NCN z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa+ ogłasza konkurs pt. „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS). 

 

BiodivNBS to konkurs na międzynarodowe interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarze nauk dotyczących ochrony bioróżnorodności. Jego celem jest promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie, wspieranie badań nad nimi oraz uwzględniania tych rozwiązań w procesie tworzenia polityki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Ważnym elementem tej inicjatywy jest również wsparcie edukacji i angażowanie obywateli w działania mające chronić środowisko i bioróżnorodność.

 

Wnioski składane w konkursie BiodivNBS powinny dotyczyć jednego lub więcej z trzech następujących tematów:

  1. Synergies and trade-offs of Nature-Based solutions in the context of human well-being
  2. Nature-Based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
  3. The contribution of Nature-Based solutions for just transformative change

 

W konkursie mogą brać udział konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora. Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada (Québec), Litwa, Łotwa, Maroko (ostateczny udział zostanie potwierdzony), Mołdawia, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja (ostateczny udział zostanie potwierdzony), Węgry, Włochy.

 

Budżet przeznaczony dla polskich zespołów badawczych to 1 mln euro. Budżet 36-miesięcznego projektu może obejmować środki na wynagrodzenia dla zespołu, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do jego realizacji. Projekty mogą trwać 36 miesięcy.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie polski zespół wraz z partnerami zagranicznymi musi złożyć wspólny wniosek wstępny (tzw. pre-proposal), do 10 listopada 2023 r.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie na webinarium organizowane przez Biodiversa+ na temat procesu składania wniosków, które odbędzie się 26 września 2023 r. w godzinach 13.00 – 15.00. Rejestracja.

 

Po więcej informacji o konkursie zapraszamy na  stronę oraz do ogłoszenia.

 

W przypadku pytań prosimy także o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().