Szanowni Państwo,

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do zgłaszania swoich kandydatur na ekspertów oceniających wnioski w konkursach międzynarodowych! Aktualnie poszukiwani są zwłaszcza eksperci z obszaru biogospodarki oraz odnawialnych źródeł energii; wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla; magazynowania energii oraz przemysłów energochłonnych.

BIOGOSPODARKA

Jeżeli nie planują Państwo składania wniosku w konkursie pn. Circular Bio-based Europe, zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur na ekspertów oceniających. W tym celu należy:

  1. zarejestrować/ zaktualizować swój profil ekspercki na portalu Funding & tender opportunities
  2. do 29 czerwca 2022r.przesłać informację o swoim profilu na adres experts@cbe.europa.eu wraz z numerem referencyjnym profilu (format EX20XX1234567)

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WYCHWYTYWANIE, WYKORZYSTANIE I SKŁADOWANIE DWUTLENKU WĘGLA

MAGAZYNOWANIA ENERGII

PRZEMYSŁY ENERGOCHŁONNE

Szczegółowe informacje: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/innovation-fund/sign-expert_en

Kandydaci na ekspertów proszeni są o:

  1. zarejestrowanie/ zaktualizowanie swojego profilu eksperckiego na portalu Funding & tender opportunities
  2. wysłanie swojego CV na adres CINEA-Innovationfund-calls@ec.europa.eu, podając swoje imię i nazwisko, identyfikator eksperta (EX….) oraz informację, czy jest się ekspertem technicznym, ekspertem ds. GHG, czy też ekspertem finansowym (Przykładowy tytuł wiadomości e-mail: IF call for expert – Jan Kowalski – EX01235 – evaluator role: GHG expert).

Przypominamy, że zgłoszenia na ekspertów oceniających wnioski w konkursach Komisji Europejskiej – WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH NAUKI – wysyłać można przez cały rok. Aplikacje składa się elektronicznie w serwisie „Funding & tender opportunities„.

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).

Biuro Projektów Międzynarodowych

Tel. 81 445 62 36, 81 445 60 15