Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

O środki może ubiegać się badacz, który posiada w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe oraz, który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

Budżet konkursu to aż 20 mln złotych.

Nabór wniosków w konkursie trwa od 1.02.2022 r. do godziny 16:00 dnia 31.07.2022 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

Uwaga: wysłanie wniosku przez Centrum Nauki nastąpi wyłącznie w sytuacji,
gdy gotowy wniosek zostanie udostępniony pracownikom Biura Projektów i Funduszy
w systemie ZSUN/OSF do dnia 22.07.2022 r.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Dziki-Michalska,
e-mail: , tel.: 081 445 69-70