Konkurs JPI Urban Europe dot. rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej – ruszył nabór wniosków!

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej pn. Building transformation capacity through arts and design:  Unlocking the full potential for urban transitions.

 

Zapraszamy do składania wniosków w jednym z trzech obszarów tematycznych:

  1. Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
  2. Transformation to sustainable cities/urban transformation
  3. Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

 

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie:  Belgii, Bułgarii, Łotwy,  Holandii, Polski, Rumunii i Szwecji. W ramach realizacji projektu należy podjąć współpracę z przynajmniej jedną instytucją z sektora kultury lub prowadzącą działalność związaną z kulturą i technologią, łączącą działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Preferowany jest również udział przedstawicieli społeczności miejskich.

 

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Finansowanie będzie można przeznaczyć na wynagrodzenia dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.

 

Nabór wniosków wspólnych będzie trwał do 25 kwietnia 2023r.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu oraz stronie NCN.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).