Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zaprasza Studentów Wydziału
do udziału w konkursie fotograficznym

„Żywność w obiektywie”

Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym
Dziekan Wydziału – prof. dr. hab. Izabelli Jackowskiej

Na prace czekamy do 15 czerwca b.r.

Dla laureatów przewidziane nagrody rzeczowe

Regulamin konkursu i druk zgłoszenia znajdują się także na stronie
Wydziału Nauk o Żywności  Biotechnologii

Regulamin konkursu
Zobacz
Druk zgłoszenia
Zobacz