Międzynarodowa sieć ERA-Net SusCrop oraz Biuro Projektów Międzynarodowych UP zapraszają do udziału w konkursie wideo na temat: „Co dla Ciebie oznacza zrównoważona produkcja roślinna?”.

Konkurs jest otwarty dla WSZYSTKICH i ma na celu aktywizację wielu grup.

SŁOWA KLUCZOWE: zrównoważony rozwój, odporność, rolnictwo, leśnictwo, ekologia, produkcja roślinna, uprawy, rośliny, nauka, przyroda, zmiany klimatu, przyszłość

Zapraszamy do tworzenia wszelkiego rodzaju filmów: bądźcie oryginalni, myślcie nieszablonowo! Co oznacza dla Ciebie zrównoważony rozwój w dziedzinie produkcji roślinnej? Jak rolnictwo powinno wyglądać w przyszłości? Czy stosujesz praktyki zrównoważonego rozwoju w uprawie roślin spożywczych lub ozdobnych w swoim środowisku (np. w ogrodzie lub na balkonie)?

Przesyłanie filmów możliwe jest do 26 maja 2023 r. 

Konkurs filmowy jest podzielony na 4 kategorie:

 1. Dzieci ze szkół podstawowych i średnich: ta kategoria umożliwia wszystkim uczniom (w wieku do 18 lat) przesłanie filmu zarejestrowanego indywidualnie, w grupie lub podczas zajęć szkolnych pod nadzorem rodziców lub nauczyciela;
 2. Edukacja / instytuty badawcze / środowisko akademickie: Ta kategoria obejmuje studentów i naukowców (w wieku powyżej 18 lat) (studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, habilitacyjnych; profesorzy itd.) z dowolnej dziedziny lub dyscypliny studiów / pracy w (publicznych) instytutach badawczych i/lub w środowisku akademickim. Osoby te mogą przesyłać filmy indywidualnie lub grupowo;
 3. Codzienne życie rolników: Ta kategoria jest przeznaczona dla rolników indywidualnych i wszelkich grup rolników chętnych do wysłania nam filmów w celu pokazania swojego codziennego życia lub poglądu na przyszłość;
 4. Kategoria otwarta: Dowolna osoba lub grupa przypadkowych entuzjastów, artystów (film, teatr, cyrk, taniec, muzyka, książki, sztuka cyfrowa / instalacyjna, …), architekci (krajobrazu), architekci, pracownicy mediów społecznościowych / komunikacji i inne osoby lubiące kreatywność, nieszablonowość i inspirowanie innych;


Dwunastu najlepszym filmom z całego świata zostaną przyznane nagrody pieniężne: w każdej kategorii po 3 nagrody w kwotach 1000, 300 i 200 EUR za miejsca od 1 do 3.

Wszystkie prace konkursowe ze wszystkich 4 kategorii muszą zostać przesłane do Nikki De Clercq () & Eline De Wispelaere () za pośrednictwem usługi WeTransfer (https://wetransfer.com/). Pomyślne dostarczenie filmu zostanie potwierdzone krótką wiadomością e-mail. Film zostanie ostatecznie przesłany przez nas na kanał YouTube.

Warunki techniczne

 • Najlepiej, by film miał orientację poziomą i został zapisany w pliku .mov lub .mp4.
 • Film powinien trwać nie krócej niż 90 sekund, maksymalnie 3 minuty. Dozwolone są wszystkie rodzaje treści, więc wyjmij smartfon i zacznij filmować! Nie oczekujemy, że materiały będą profesjonalne.
 • Filmy powinny być tworzone w języku angielskim. Filmy w innych językach są mile widziane, jednak powinny zawierać angielskie napisy lub być zrozumiałe na podstawie obrazu, muzyki itp.
 • Wszystkie zapożyczenia zawarte w filmie muszą być odpowiednio zacytowane, z podaniem oryginalnego źródła. W konkursie nie można wykorzystywać żadnych materiałów chronionych prawem autorskim (muzyka, ujęcia itp.), chyba że twórca filmu jest właścicielem praw autorskich lub ma licencję na korzystanie z materiału.
 • Niedozwolone jest przesyłanie filmów będących rodzajem reklamy produktu lub firmy!
 • Wypełnione „Oświadczenie o zgodzie na warunki konkursu filmowego ERA-Net SusCrop” jest obowiązkowe i musi zostać dołączone do wiadomości e-mail wysłanej po dostarczeniu filmu.
 • Ceremonia wręczenia nagród i prezentacja zwycięskich filmów odbędzie się podczas finałowego wydarzenia ERA-Net SusCrop wiosną lub latem 2023 r. (czas i miejsce zostaną ustalone później).

Warunki udziału w konkursie filmowym ERA-Net SusCrop

 1. Wypełnione i wysłane „Oświadczenie o zgodzie na warunki konkursu filmowego ERA-Net SusCrop”;
 2. Terminowe przesłanie zgłoszenia konkursowego (filmu i „Oświadczenia o zgodzie…”);
 3. Treść filmu zgodna z celem konkursu wideo;
 4. Odpowiednia jakość i czas trwania filmu;
 5. Właściwe wskazanie wszystkich zapożyczeń na prawach cytatu.

 

Kryteria wyboru

Filmy (w każdej kategorii) zostaną ocenione przez jury ERA-Net SusCrop i uszeregowane według następujących kryteriów:

 1. Kreatywność i oryginalność;
 2. Umiejętność komunikowania pojęć naukowych odbiorcom w różnym wieku z różnych środowisk;
 3. Poziom zaangażowania twórcy / twórców.

Informacja pochodzi ze strony https://www.suscrop.eu/video-contest-2022