Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie”

W dniach 24-25 listopada 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach „VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie” organizuje konkurs pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie”.

Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkurs jest zachętą dla producentów do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

Zgłaszanie projektów / produktów / rozwiązań do ww. konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: FORMULARZ KONKURSOWY .

Zgłoszenia projektów należy przesłać do dnia 31 października 2022 r.

Osoby do kontaktu: Mateusz Sękowski, tel. 48 365 69 39, e-mail: ,
Monika Mrożek tel. 48 365 69 35, e-mail: .

  1. Regulamin konkursu „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie”

 

*****

Głównym celem organizowanego w Warszawie „VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie” jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie jest cyklicznym wydarzeniem objętym od wielu lat patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również w tym roku CDR wystąpił o ww. patronat.