W dniach 1-2 lipca 2021 r. w Berlinie odbyła się II edycja Kongresu “Made in Poland” organizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. W wydarzeniu uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz dr Michał Nowak z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Agrobioinżynierii.

Kongres „Made in Poland” ma na celu promocję polskiej gospodarki poprzez wyeksponowanie potencjału polskich producentów, dystrybutorów, usługodawców oraz instytucji, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki.

W trakcie Kongresu miała miejsce uroczysta gala, podczas której Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zdobył nagrodę Made in Poland 2021 za prowadzenie badań aplikacyjnych, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do gospodarki oraz istotny wpływ na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego.

JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk był prelegentem panelu pt. “Nauka, biznes – siła polskich innowacji”, w trakcie którego uczestnicy dyskutowali m.in. o umiędzynarodowieniu i cyfryzacji polskiej nauki, współpracy nauki z biznesem czy komercjalizacji badań naukowych.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele organizacji pracodawców, przedsiębiorców, naukowców i dyplomatów, którzy debatowali w kilku panelach tematycznych nad zagadnieniami takimi jak: polski sukces makroekonomiczny na tle innych członków UE, miejsce Polski jako coraz powszechniejszego celu niemieckich inwestycji, unijna polityka klimatyczna i energetyczna jako szansa dla handlu i inwestycji modernistycznych w Polsce, promocja polskich firm sektora cyfrowego i polskich innowacji przemysłowych.

Media o kongresie:

Forbes (1.07.2021)
Zobacz
Polskie Radio (1.07.2021)
Zobacz
Money.pl (1.07.2021)
Zobacz
TVP Info (1.07.2021)
Zobacz
TVP Polonia (2.07.2021)
Zobacz
gov.pl (30.06.2021)
Zobacz

Fot. Polska Agencja Przedsiębiorczości