Pracownicy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w odpowiedzi na zaproszenie Pani dr hab. Teresy Wyłupek Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w dniu 23 czerwca 2021 roku uczestniczyli w Konferencji WIORIN w Zwierzyńcu.

Pani dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni z Instytutu Produkcji Ogrodniczej/Zakład Żywienia Roślin wygłosiła wykład, pt. „Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – inspirujące kierunki kształcenia”.

Pani dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni z Katedry Ochrony Roślin/Zakład Entomologii przedstawiła bardzo ważne informacje związane z oddziaływaniem czynników środowiskowych na życie owadów w prezentacji, pt. „Ochrona owadów pożytecznych”.