Konferencja Toksyny

Szanowni Państwo,
z uwagi na liczne prośby przedłużamy rejestrację udziału na Konferencję “Toksyny – przegląd i badania” do 31 sierpnia 2021 roku. Rejestracja możliiwa jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej wydarzenia.

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:
• dr hab. Magdalena Chłopecka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tytuł wystąpienia: Zatrucia toksynami roślinnymi w medycynie weterynaryjnej
• dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Tytuł wystąpienia: Prionowy charakter alfa-synukleiny – wyzwania czy możliwości w diagnostyce i leczeniu choroby Parkinsona?
• dr n. med. Dorota Klimaszyk – Poznański Oddział Toksykologiczny z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej
Tytuł wystąpienia: Toksyny, trucizny, substancje psychoaktywne – zatrucia i ich następstwa

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Toksyny – przegląd i badania” odbędzie się 3 września 2021 roku w formie online.

 

Na przestrzeni lat rozwój badań naukowych dotyczących toksykologii sprawił, że obszar ten stał się intensywnie eksplorowany od identyfikacji genów odpowiedzialnych za ich syntezę, poprzez mechanizmy i metody syntezy chemicznej, szlaki kataboliczne, czy też późniejszą rolę fizjologiczną, aż po metabolizm. Intensywność i mnogość prac na temat toksyn skłoniła nas do podjęcia działań prowadzących do zorganizowania niniejszego spotkania. Wierzymy, że podczas nadchodzącej Konferencji Naukowej „Toksyny – przegląd i badania” będziemy mieli okazję wysłuchania wielu prac związanych z tematem wydarzenia oraz merytorycznej dyskusji nad poruszanymi zagadnieniami. Do udziału zapraszamy przedstawicieli nauk medycznych, przyrodniczych i weterynaryjnych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Wydarzenie realizowane jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

 

Przedłużona rejestracja trwa do 31 sierpnia 2021 roku. Szczegóły dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.konferencja-toksyny.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!