Konferencja „Przyszłość to Eko-HUB – nauka i biznes” – podsumowanie

14 września 2023 r. odbyła się konferencja Eko-HUB “Przyszłość to Eko-HUB” – nauka i biznes, która zainaugurowała działalność huba innowacji w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Konferencję rozpoczął JM Rektor Krzysztof Kowalczyk wraz z Prezesem Stowarzyszenia „Polska Ekologia” Pawłem Krajmasem, którzy widzą przyszłość w synergii potencjału badawczego uczelni i komercjalnych możliwości regionalnych przedsiębiorstw stawiających na jakość produktów.

Wydarzenia zorganizowane zostało przez pracowników Centrum Transferu Technologii: Dyrektor Centrum Iwonę Niezgodę oraz Dominikę Wiślińską, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Polska Ekologia”, które reprezentował Maciej Bartoń. Konferencja jasno określiła misje Eko-HUB, który skupia się przede wszystkim na promocji żywności ekologicznej, edukacji dla zdrowego społeczeństwa oraz innowacjach w produkcji i przetwórstwie żywności. Równie ważne jest budowanie mostów pomiędzy naukowcami, producentami i konsumentami, dążąc do standardów żywnościowych bazujących na czystości składników, tradycyjnych metodach i innowacjach ekologicznych, jak również inicjowaniu i wspieraniu wspólnych przedsięwzięć badawczych. W swojej działalności Eko-HUB bazuje na rozwoju na rzecz Lubelszczyzny np. poprzez angażowanie się w działania na rzecz lokalnej społeczności, promując ekologiczną i zrównoważoną produkcję żywności jako kluczowy element rozwoju regionu.

prezes stowarzyszenia W myśl tych zasad zostały przedstawione dwie prezentacje: Hubert Gonera omówił marketing produktów wysokiej jakości na współczesnym rynku, natomiast Adam Patkowski pokazał jak rozwój nowoczesnych technologii, wspiera zielone łańcuchy dostaw.

Podczas panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli przedstawiciele nauki: dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Aneta Strachecka, a także praktycy biznesu: Paweł Krajmas i Michał Rzytki, dowiedzieliśmy się w jaki sposób przebiega proces transformacji żywności w czasach ciągłych zmian wywołanych przez czynniki na skalę globalną np. w czasie po pandemii, podczas wojny w Ukrainie lub inflacji, która doskwiera nie tylko konsumentom, ale i producentom.

Panel dyskusyjny podczas konferencji Eko-HUBWażnym elementem konferencji było oficjalne nadanie aktów powołań do Rady do Spraw Żywności Wysokiej Jakości i Ekologii przy Eko-HUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej przedstawił funkcje, jakimi zajmować się będzie rada to m.in. doradcza, wspierająca i konsultacyjna dla Eko-HUB oraz dla obu instytucji – Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, w sprawach związanych z promocją, edukacją i innowacjami w dziedzinie ekologii i żywności wysokiej jakości.

W ramach dobrych praktyk zostały przedstawione możliwości łączenia nauki i biznesu na przykładzie aronii, jako superfood przyszłości, a także bursztynu, który w pełni zasługuje na miano polskiego złota ze swoją unikatową strukturą i zatopioną w nią przeszłością.

JM Rektor Krzysztof Kowalczyk wraz z Prezesem Stowarzyszenia „Polska Ekologia” Pawłem Krajmasem, Maciejem Bartoniem oraz Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartłoszem Sołowiejem, prof. uczelniTematy poruszone na konferencji były solidnym fundamentem dla networkingu, jaki tworzył się podczas przerw, czy już po oficjalnym zakończeniu wydarzenia, gdzie naukowcy UP w Lublinie współpracujący z biznesem, dzięki Centrum Transferu Technologii, mogli osobiście realnie powiększyć zakres swoich działań.

Tekst: Centrum Transferu Technologii UP w Lublinie
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska / DRiP