W dniach 21-22 października 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się Konferencja Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych, z gościnnym udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Uczestniczący goście to przedstawiciele następujących Uczelni:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (organizator)
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Politechnika Bydgoska

Program Konferencji:

21 października (czwartek)

15:00-15:15 Powitanie gości przez dr hab. Bartosza Sołowieja, prof. uczelni – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz przez prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego – Prorektora ds. Polityki Naukowej i Badań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
15:15-16:30 Ewaluacja jakości działalności naukowej, plany Komisji Ewaluacji Nauki oraz Ministerstwa w tym zakresie – z udziałem prof. Błażeja Skoczenia, Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki
16:30-18:00 Stan przygotowania systemów informatycznych do najbliższej ewaluacji – z udziałem Marka Michajłowicza, Z-cy Dyrektora ds. rozwoju oprogramowania Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB oraz Sebastiana Fijałkowskiego, Głównego Specjalisty ds. Ewaluacji Nauki Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB

 

22 października (piątek)

9:00-10:30 Współpraca z Narodowym Centrum Nauki w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych – z udziałem prof. Anety Wojdyło członka Rady Narodowego Centrum Nauki
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Ewaluacja szkół doktorskich (prof. Katarzyna Ognik, dyrektor Szkoły Doktorskiej UPL)
12:30-13:45 Trudności związane z najbliższą ewaluacją jakości działalności naukowej – wewnętrzna dyskusja
13:45-14:30 Sprawy bieżące i zakończenie obrad