W dniu 7 września 2022 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w terminie 10-16 września 2022 r. pod hasłem Ogrody Nauki.

Organizatorzy przedstawili informacje na temat stanu przygotowania Festiwalu oraz zapowiedzieli najciekawsze projekty, wydarzenia specjalne, koncerty.

Na specjalną uwagę zasługują atrakcje przygotowane na Lubelski Piknik Naukowy, który odbędzie się 11 września 2022 r. (niedziela) na Placu Teatralnym przed CSK, w godz. 10.00-16.00.

Na uczestników Lubelskiego Pikniku Naukowego czeka 117 projektów plenerowych przygotowanych przez organizatorów. W programie także spotkanie w ramach Ogrodów Literatury o godz. 12.00 w Sali CSK z laureatem nagrody NIKE Radkiem Rakiem oraz Mirosławem Welzem, praktykującymi lekarzami weterynarii oraz pasjonatami literatury i pisarzami.

Na scenie podczas Pikniku zaprezentują się Lubelska Orkiestra Muzyki Rozrywkowej FeelHarmonia, Duet Wilk – Momot, Nika Cieślińska, Chór Politechniki Lubelskiej i FTTPL Gamza oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Niedrzwicy Kościelnej.

W konferencji uczestniczyli:

  • JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk,
  • Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Adam Waśko, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVIII LFN,
  • dr Anna Dutkowska, Koordynator Uczelniany Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Dr Monika Baczewska-Ciupak, Koordynator Uczelniany Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
  • Dr n. farm. Magdalena Hałabiś-Kalinowska Zastępca Koordynatora Uczelnianego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Dr Magdalena Maciaszczyk, Koordynator Uczelniany Politechniki Lubelskiej
  • dr hab. Tomasz Oniszczuk, Koordynator Uczelniany Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni, Zastępca Koordynatora Uczelnianego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dr Andrzej Zykubek, Koordynator serwisu internetowego
  • Konferencję prowadziła Iwona Pachcińska, koordynator ds. mediów i biura organizacji festiwalu.

Głównym organizatorem XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Festiwal dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ponadto ze środków własnych Uczelni oraz życzliwości sponsorów:

Wsparcie finansowe zapewnił również:

Urząd Miasta Lublin
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego „lubelskie smakuj życie”
oraz Centrum Spotkania Kultur– jako partner Festiwalu

Fot. Alicja Jaroszewska DRiP

Relacje medialne:

Konferencja prasowa - YouTube
Zobacz
TVP3 Lublin - CZWARTKOWE STUDIO NA TARASIE LCK
Zobacz
TVP3 LUBLIN, Od soboty Lubelski Festiwal Nauki, 07.09.2022 r.
Zobacz
TVP3 LUBLIN, Przygotowania do Lubleskiego Festiwalu Nauki, "Panorama Lubelska" z dn. 07.09. 2022 r.
Zobacz
wyborcza.pl, z dn. 09.09.2022 r, także w wydaniu papierowym
Zobacz