27 września br. podczas briefingu prasowego w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego środowisko akademickie Lublina, wspólnie z władzami samorządowymi i wojewódzkimi, solidarnie i w dbałości o wzajemne bezpieczeństwo, podpisało porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia akcji szczepień przeciwko COVID-19.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski,
  • Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Załuska,
  • Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater,
  • Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Urszula Kosior-Korzecka,
  • Dyrektor ZTM Grzegorz Malec,
  • Prezes Zarządu MPK Tomasz Fulara,
  • Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz.

Bardzo się cieszę z tej inicjatywy i dziękuję serdecznie rektorom czterech uczelni, ponieważ ta akcja ma podwójne znaczenie. Pierwsze to bardzo praktyczne – możliwość bezpośredniego zaszczepienia się studentów, ale również pracowników uczelni. Z drugiej strony niewątpliwie powodzenie tej akcji będzie miało również oddziaływanie na podejmowane decyzje przez innych mieszkańców naszego województwa, tym bardziej, że studenci są nie tylko z Lublina, ale również z innych powiatów województwa lubelskiego, gdzie szczególnie mamy niskie wskaźniki szczepień.” – mówił Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

Pan Wojewoda przytoczył również statystyki dotyczące szczepień: – Pragnę Państwa poinformować, że w układzie powiatowym najwyższy wskaźnik szczepień mamy teraz w mieście Lublin (miasto na prawach powiatu) – blisko 53% w pełni zaszczepionych. Niestety w powiatach ziemskich mamy te wskaźniki poniżej 40%. Z kolei statystyki zakażeń w sposób jednoznaczny wskazują, że większość chorych to osoby niezaszczepione. Liczba osób hospitalizowanych według stanu na dzisiaj (27.09.2021) to 245, w tym 9 dzieci. W zdecydowanej większości są to także osoby niezaszczepione. Jeszcze bardziej wyrazista jest statystyka na oddziałach respiratorowych – mamy 19 pacjentów i 100% z nich jest niezaszczepionych. Jest to kolejna akcja, która powinna spowodować refleksję u tych, którzy się wahają.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni przypomniała, że już w piątek rozpoczyna się rok akademicki: – Realizacja programu każdego kierunku studiów wymaga osiągnięcia określonych efektów w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. O ile efekty uczenia się w zakresie wiedzy można w pewnym zakresie zrealizować prowadząc nauczanie on-line, o tyle zdobycie umiejętności praktycznych jest niemożliwe do zrealizowania w tej formie. Wymaga to formy tradycyjnej. Zaszczepienie się jest jedyną drogą do zminimalizowania ryzyka zachorowania nauczycieli akademickich i studentów oraz zwiększenia szansy na jak najdłuższą tradycyjną formę prowadzenia zajęć.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski podkreślił, że akcja „Przystanek szczepienie” to wspólna inicjatywa Lubelskiego Związku Uczelni i dodał: – W sprawach ważnych i kluczowych dla społeczeństwa powinniśmy mówić jednym głosem i ten głos powinien być artykułowany nie tylko przez uczelnie Lublina, ale również – tak jak ma to miejsce w tym przypadku – być wzmacniany przez województwo, Miasto Lublin oraz inne instytucje wspierające. (…) Zależy nam wszystkim na powrocie do normalności. Ta normalność w wydaniu akademickim to powrót studentów w mury uczelni. Jedyną drogę w obecnej sytuacji stanowi akcja propagująca szczepienia i dobrze by było, żeby trafiła ona na podatny grunt. Ze swojej strony robimy oczywiście wszystko, żeby tak było, ale liczymy również na to, że odzew ze strony nie tylko studentów, ale całej społeczności akademickiej, a może szerzej – społeczeństwa miasta Lublin i regionu – będzie znaczący. Chcę podkreślić bardzo wyraźnie, że wszyscy chętni, którzy chcieliby się zaszczepić podczas realizowanej akcji, będą mieli taką możliwość. Wracajmy zatem do normalności jak najszybciej!

W podobnym tonie wypowiadał się także Prezydent Krzysztof Żuk: – Miasto Lublin od lat stanowi istotny ośrodek akademicki w skali całego kraju. Obecność tysięcy młodych, aktywnych ludzi w znaczący sposób wpływa na dynamikę miasta i rozwój wszystkich jego aspektów – gospodarczych, społecznych, kulturowych. Po wielu trudnych miesiącach pandemii i związanych z nią ograniczeń we wszystkich obszarach życia społecznego, wszystkim nam zależy, by Lublin znów tętnił życiem i mógł prezentować swój bogaty potencjał. Dlatego angażujemy się w akcję „Przystanek szczepienie”, będącą inicjatywą środowiska akademickiego, promującą szczepienia i ułatwiającą dostęp do nich. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom szybki powrót do normalnego, aktywnego życia w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa jest możliwy.

Link do tansmisji z konferencji prasowej
Zobacz
Wykorzystano materiały UMCS
Fot. Bartosz Proll / UMCS